Lager og truck – ordforståelse

Kanskje trenger du å trene på ord og begreper som hører til lagerarbeid.
Her finner du noen slike ord.
COLOURBOX_Maskinforer_small

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive