Pakkseddel med sporing

Dette er et eksempel på en pakkeseddel. Kan du lese den?
Kan du fylle ut en pakkeseddel som gjelder på din arbeidsplass?

Denne ordningen gjør at du automatisk kan sende pakkseddel med pakkesporing

Vår ordre 195872
Deres referanse Frøhagen 3432/Ole Hansen
Ordredato 12.10.2015
Kundenummer 874
Kunde Varmefaggruppen
Kontaktperson
Adresse Avd.lager
3031 Drammen

Lenken til pakkesporing finner du her. (Vil være en aktiv lenke)
Lenken virker først når pakken er registrert. Det kan ta litt tid.

Produktnr Beskrivelse Antall Pakket
34356 Rør ø 55 mm 3 3
34357 Rør ø 20 mm 6 6

Til ettertanke
Hva betyr pakkesporing? Har du noen å spørre dersom du ikke forstår denne pakkeseddelen?
Du kan skrive ut og fylle ut egne pakkesedler her. (Lenken kommer snart)

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive