Hvorfor skal vi være gode lesere

Vi er omgitt av skrift på alle kanter. For å holde oss godt orienterte, må vi lese mer enn for få år tilbake. Offentlige myndigheter ønsker i dag at alle skal bli bedre lesere. Vi har både nytte og glede av å lese.

Privatliv
Flere ganger daglig møter vi skrift i ulike former. Det kan være en bruksanvisning, tabellen for busstider eller oppskriften på suppeposen. Det kan være informasjon fra skolen, selvangivelsen eller brev fra offentlige kontorer der vi skal fylle ut svarslipp. Noen har skolebarn som ønsker hjelp til leksene og andre vil gjerne lese høyt for barnebarna.

Når vi leser aviser, blir vi orienterte om det som foregår rundt oss i samfunnet. Mange snakker om det de leser i bøker og aviser. Ved å lese selv, vil vi lettere kunne delta i slike samtaler.

Å lese bøker kan gi oss avkobling og gode opplevelser i hverdagen. Vi kan lese om hvordan mennesker lever. Det kan gi oss nye perspektiver på våre egne liv.

Arbeidsliv
I arbeidslivet øker kravene til etter- og videreutdanning. Ofte må vi lese noe i tilknytning til nye oppgaver, eller vi må lese håndbøker og manualer som er knyttet til sikkerhetsrutiner. Mange går på kurs for å følge utviklingen på jobben. Myndighetene mener at de fleste trenger å utvikle lesingen sin og bli bedre lesere.

Tenk over
Er det situasjoner der du skulle ønske at du leste bedre?
Hva kan være de tre viktigste grunnene til at du bør kunne lese godt.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive