Det står en frier uti gården

Disse versene er fritt gjendiktet etter folkevisa Det står ein friar uti gar’e.
Hentet fra Familie og samfunn 2. Et temahefte om ekteskap og samliv for voksne innvandrere.
Vox 2003.

Det står en frier uti gården, mor lille. Hei hei!
Det står en frier uti gården, mor lille. Hei hei!
Hvor mange penger har da han, du min datter Dalia?
Hvor mange penger har da han, du min datter Dalia?

Ett hundre riksdaler, sier han at han har.
Ett hundre riksdaler, sier han at han har.
Lukk døra, send ham bort, du min datter Dalia.
Lukk døra, send ham bort, du min datter Dalia.

Det står en frier uti gården, mor lille. Hei hei!
Det står en frier uti gården, mor lille. Hei hei!
Hvor mange penger har da han, du min datter Dalia?
Hvor mange penger har da han, du min datter Dalia?

To hundre riksdaler, sier han at han har.
To hundre riksdaler, sier han at han har.
Lukk døra, send ham bort, du min datter Dalia.
Lukk døra, send ham bort, du min datter Dalia.fiolinspillende frier 7813816

(Du kan synge så mange vers at du til slutt får det antall riksdaler (penger) du ønsker.
Her slutter vi med fem hundre.)

Det står en frier uti gården, mor lille. Hei hei!
Det står en frier uti gården, mor lille. Hei hei!
Hvor mange penger har da han, du min datter Dalia?
Hvor mange penger har da han, du min datter Dalia?

Fem hundre riksdaler, sier han at han har.
Fem hundre riksdaler, sier han at han har.
Åpne døra, slipp ham inn, du min datter Dalia.
Åpne døra, slipp ham inn, du min datter Dalia.

Mer om denne teksten.
Vet du hva en frier er?

Har du lyst til å lære melodien og den opprinnelige teksten, kan du søke på
Det står ein friar uti gar’e på YouTube.

Hva er riksdaler?
Riksdaler, også bare kalt daler, var den pengeenheten som gjaldt i landet fra 1500-tallet.

Hva var riksdaleren verdt?
En gruvearbeider kunne tjente 50 riksdaler per år.
En tjenestekar som arbeidet for bonden, kunne tjene 10-12 riksdaler i året.
Ei tjenestejente kunne kanskje tjene det halve. Da kunne de bo og spise gratis hos bonden.

Dette er eksempler på hva en kunne få for en riksdaler.
14-15 kg storfekjøtt
3 kg tobakk
1,5 kg sukker
4-5 kg smør

Hvilke varer ville du valgt å kjøpe om du hadde en riksdaler?
På nettet kan vi lese at det i 1745 ble kjøpt en liten gård for 200 riksdaler i Gudbrandsdalen. Ei ku kostet 3-4 riksdaler.

Dersom du leser versene eller visa en gang til, hvor mange ganger ville du avvist frieren før du var fornøyd?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive