Er det viktig å stave riktig?

Hvordan står det til med rettskrivingen i landet vårt? Blir den dårligere eller bedre? Les denne teksten og tenk over hva du selv mener. Kanskje kan du diskutere saken med andre. (Synes du teksten er veldig lang, kan du trykke på pilsymbolet øverst på siden og få teksten opplest)

Språksnobberi eller en nødvendighet?
Helt siden vi fikk skole for alle, har lærere vært opptatte av å lære oss å stave (skrive) riktig. Noen lærer det fort, andre trenger mer trening. En del vil slite med å lære regler for rettskriving samme hvor mye de trener.
Hvor viktig er det å skrive riktig? Er de som mener det er viktig å skrive riktig noen skikkelige språksnobber?

Norske rettskrivingsregler
Det er ikke kjempevanskelig å lære de vanligste norske rettskrivingsreglene sammenliknet med å skrive korrekt engelsk. I England har de beholdt gamle stavemåter på ord som uttales mye enklere i dag. I Norge har vi prøvd å lage nye rettskrivingsregler ettersom vi ser at uttalen av et ord forandrer seg mye. I Finland skrives ord nesten helt lydrett som de sies.
Synes du norsk rettskriving har mange vanskelige regler?

I gamle dager
Mange barn som gikk i skolen fra la oss si 1900 og fram til for få år siden har måttet tåle mye erting, kjeft og latter både av lærere og medelever når de ikke stavet rett. «Du slurver!», ble det sagt. «Gå hjem og øv mer!» Og kanskje kunne dette gjelde noen, mens andre faktisk strevde og strevde til ingen nytte. De som strever mest med å skrive riktig, sier vi har lese og skrivevansker eller dysleksi.
Kjenner du noen som har lese- og skrivevansker?

I dag
Mange håper at når de er ferdige med skolen, trenger de ikke bry seg mer om å skrive riktig. Noen er blitt så skremt av det de opplevde i skolen, at de ikke tør skrive noe som voksen, heller ikke på jobben.

Det er en kjent sak at flere av våre politikere har dysleksi, blant annet Erna Solberg. For en stund siden oppdaget noen at Solberg hadde stavet ett eller flere ord feil på sin Facebookside. Og det ble ramaskrik. De som enkelte kaller språksnobber hadde sittet på sin høye hest og blir sjokkerte over dette.
Hvordan skal det gå med landet når ikke fremtredende politikere kan skrive riktig en gang? Er det slurv? Slurver de med vilje? Hva synes du?

Sosiale medier
Da vi fikk muligheter for å mene noe skriftlig på nettet, viser det seg at flere av dem som ellers ikke ville turt å skrive, skriver likevel.  Men så blir rettskrivingen og grammatikkreglene deretter. Men folk skriver!
Er ikke det bra? Hva betyr ikke det for demokratiet, at flere stemmer blir hørt og sett, ikke bare de med makt og posisjon?

Farlig for nasjonen?
Er det farlig for landet å senke de kravene til skriving som handler om at folk skal kunne skrive så presist som mulig?
Dersom noen staver feil, vil en trenet leser likevel kunne forstå hva som menes. Men når en utrent leser skal lese en tekst med underlig rettskriving, kan det bli verre. Språklige misforståelser kan i verste fall føre til ulykker. Oljebransjen og fiskerinæringen peker stadig på dette når det gjelder fare for større ulykker. Vi trenger ikke tenke så stort heller. Feil i oppskrifter kan for eksempel føre til ødelagt mat. Det finnes mange eksempler.
Har du noen mening om dette?

Hva kan vi gjøre for å få færre skrivefeil?

Det fins råd. Se neste side.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive