Studieteknikk

Hvorfor er det nyttig å vite noe om studieteknikk

I hverdagen er det mange tekster vi bør lese. Ofte strekker ikke tiden til fordi det er så mye annet vi også må gjøre. For den som ikke er særlig motivert for lesing, er det lett å skyve unna alt som har med lesing å gjøre.  Rådene som følger her kan være gode i mange sammenhenger.

  • Få unna oppgaver som haster, så du kan konsentrere deg om lesingen.
  • Planlegg når og hvor du skal lese, studere eller arbeide.
  • Sett av nok tid.
  • Bestem hvor lenge du skal lese eller hvor mange sider.
  • Bestem hvor lenge du skal lese før du tar pause.
  • Bestem hvor mange og hvor lange pauser du vil ha.

 
Hvis du skal lese et bestemt fagstoff, må du finne ut:

  • Hvor mange sider skal jeg lese?
  • Hva skal jeg kunne?
  • Hvor mye av denne teksten klarer jeg å lese på en time?

Når vi vet hvor mye vi skal lese, kan vi prøve å regne ut hvor lang tid vi trenger på å lese alt: Vi skal for eksempel lese ei bok på 300 sider, og vi har tre måneder å lese på.

Antall sider å lese til sammen 300 : 12 uker = 25 sider per uke.
Antall sider å lese per uke 25 : 5 dager = 5 sider per dag om vi tar fri i helgene.

Noen ganger rekker vi ikke å lese det vi planla å lese per dag for å bli ferdige i tide. Da kan det være lurt å bruke noe av helgen til lesing også. Ved å lage en arbeidsplan får vi en oversikt over den totale arbeidsmengden vår, og hva vi har rukket å gjøre.

Tenk gjennom:
Hvor mye tid har jeg til lesing per uke?
Hvordan passer rådene om studieteknikk til arbeidsmåten min?
Hvor mange sider må jeg lese hver uke for å bli ferdig med det jeg skal lese?
Hvor mye må jeg lese hver dag?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive