O eller u?

O eller U?
Noen ganger sier vi en o-lyd i et ord, men ordet skal skrive bokstaven u.

Klikk og dra riktig bokstav på plass i ordet.

Del 1 av 8
Ole Br
  mm ønsker seg en kr
   kke med honning.
   • u
   • u
   • o
   • o
   Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive