O eller u?

O eller U?
Noen ganger sier vi en o-lyd i et ord, men ordet skal skrive bokstaven u.

Klikk og dra riktig bokstav på plass i ordet.

Du klarte av
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive