Bokstaver som ikke sies

I noen ord skriver vi bokstaver som vi ikke uttaler. Her kan du lese noen ord der den eller de bokstavene som ikke uttales er satt i parentes.
Kanskje har du en dialekt som gjør at du uttaler noen av disse orda slik at den stumme bokstaven høres. Det er en fordel for deg, da skriver du nok riktigere.

Likestilling betyr at menn og kvinner skal ha like muli(g)heter og retti(g)heter.
Barna er helt forskjelli(g)e. En av dem var så gla(d)!
Å løse kryssor(d) er en go(d) aktivitet for (h)jernen.
Det er kal(d)t, vin(d)en blåser fra nor(d)!
Grunnloven ble skrevet og ve(d)tatt i 1814.
Hun var dø(d).
Hun(d)en i mi(d)ten logret med halen.
Et lan(d) tjener penger på å sel(g)e varer til andre lan(d).
De vil (g)jerne (h)jelpe (h)verandre.
De(t) er muli(g) de(t) blir mer vanli(g) med el-biler.
På fjelle(t) sto det grå huse(t).
Skipe(t) dro presis klokka tol(v).

I disse eksemplene har vi nevnt stum d g h t og v.

  • Kan du noen av reglene?
  • Kan du forskjellen på det og de?
  • Spørreord skrives med hv men uttales med v
  • Skriv alle spørreorda du kan.
    Husk aldri g i aldri!

    Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive