Befolkningsveksten

Hva vet du om befolkningsveksten og hvilke konsekvenser den får for framtida? Fint om du tenker over spørsmåla under. Kanskje kan du diskutere dette med noen du kjenner?

FN beregner at det vi være nesten 2,5 milliarder flere mennesker i 2050 enn i 2010. En milliard av disse vi bo i afrikanske land sør for Sahara, mens 630 millioner vil bo på det indiske subkontinent.

Grunner til at befolkningsveksten øker En vesentlig årsak til at befolkningen øker, er at spedbarnsdødeligheten har gått ned og at mange folk har fått bedre helse. Flere lever med andre ord lenger.

U-land For folk i u-land som for eksempel driver jordbruk, vil det være en investering (lurt) å ha mange barn. Barna kan hjelpe foreldrene med å dyrke jorda. I mange land fins det ikke pensjons – og andre velferdsordninger, da kan det være godt å vite at barna dine passer på deg når du blir gammel. I land der folketallet vokser raskt, er det svært mange barn og unge. I disse landa er det et spesielt stort behov for et velutviklet utdanningssystem. Det vil være en stor utfordring for disse landa å klare å lage slike systemer fort nok.

I-land I Norge fødes det færre barn enn tidligere, og man snakker om en eldrebølge. Utfordringen i Norge er den store etterspørsel etter helsetjenester og andre tjenester knyttet til eldreomsorg.

Folkemasse_COLOURBOX7538487Spørsmål
Går det an å planlegge framtida slik at folk som trenger utdanning får dette og folk som trenger ekstra eldreomsorg får det?

Det er stor forskjell mellom fattige og rike i verden. Det er både umoralsk og urettferdig med så store forskjeller i levestandard. Krig og uro ser også ut til oftest å ramme de som i utgangspunktet stiller svakest. Vi kan forvente en større folkevandring i fremtiden enn den vi ser i dag?

Tenk over
Hvordan kan vi møte slike utfordringer?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive