Det store husmorparadokset

Er du flink til å bake og pynte cup cakes? Er det lenge siden du inviterte noen hjem på en tre-rettes middag med kamskjell til forrett, glasert and til hovedrett og flambert iskake til dessert? (Hva er et paradoks?
Vi snakker om et paradoks når vi mener en selvmotsigelse. For eksempel at vi i bøker (i teorien) leser en ting om en sak mens vi i virkeligheten (i praksis) erfarer noe annet.)

Før 1970-tallet
I gamle dager var husmorrollen den viktigste av alle roller. Uten det arbeidet husmoren utførte, falt ofte hjemmet sammen. Men det var sjelden knyttet noen lovprisning eller lønn til dette viktige arbeidet. Alt var tungvint, det måtte en person i fulltid til for å klare alle oppgavene. En husmor hadde likevel ikke rett til sykepenger og hun ble minstepensjonist.
På 1970-tallet
På 1970-tallet kjempet kvinner for likestilling og etter mye strev, oppnådde de det. Det ble lettere for kvinner å velge yrker som tidligere var forbeholdt mannen, og noen menn søkte seg til det som tradisjonelt ble sett på som kvinneyrker (For eksempel jordmor-/jordfaryrket). Fortsatt er det forskjell på lønnsnivået for mange kvinner og menn som arbeider i de samme yrkene. Menn tjener ofte mer.
Nå for tiden
I vår tid har det kommet mange kjøkkenredskaper og maskiner som gjør husarbeidet mye enklere. Noen av de oppgavene som tidligere ble sett på som høyst nødvendige husmorplikter, er det nå blitt status å utføre i de besteborgerlige hjem. Dette kan gjelde å bake cupcakes, å lage fine vennemiddager med utsøkte viner, blogge om juleforberedelser, skrive og lese side opp og side ned om hjemmeinnredning.
Nå når kjøkken og matlaging er blitt mer moderne, og maskinene som hjelper oss enda bedre, lokkes også mannen inn på kjøkkenet. Aldri har menn investert mer tid i omsorgsrollen på hjemmebane, og aldri har kvinner hatt tettere bånd til arbeidslivet enn nå.
I teorien
Svært få kvinner (eller menn) arbeider som hjemmearbeidende husmødre, mens livsstilsblader og blogger romantiserer hurmorrollen som aldri før. Dette er det store paradokset.
I praksis
I en slitsom hverdag der mor og far haster mellom levringer og hentinger i skole, barnehage og fritidsaktiviteter foruten at de har en krevende jobb og skal ha tid til å realisere seg sjøl, kommer også kravet om å levere kunstferdige kaker til skolebasaren, pusse opp kjøkkenet og be hjem til en tre-fireretters middag.

Middagsgjester_20_p_C961893

Vi kan kanskje si det slik
Husmorrollen var en gang helt nødvendig – de færreste hadde hushjelp.
På 1970-tallet ble husarbeidet nedprioritert, man ønsket i stedet å møtes over en rask suppe, levende lys i vinflasker og et glass av billigste sort rødvin. Og kanskje satt folk på kassene vinen ble kjøpt i.
Nå er husmoryrket romantisert – men NB, folk overlater det mest trivielle arbeidet til andre. De kjøper seg vaskehjelp. Noen kjøper også ferdige middager levert på døra.
Men å lage gourmetmiddager med flere viner til, bake de lekre kakene og ha interiøret i orden, det brukes det masse energi og ressurser på.

Til ettertanke
Hvilke synspunkter har du på det som er skrevet her?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive