Lesetips

Du lærer best når du har oversikt over det du skal lære. Her er noen råd om hvordan du kan jobbe for å gjøre læringen lettere.

Å tenke gjennom emnet før du begynner å lese, kalles å aktivere forkunnskaper.
Mange opplever at det gjør det lettere å huske og forstå det nye de leser.

Hvordan leser du en fagbok
Les innholdsfortegnelsen, hvis det finnes. Da ser du flere detaljer.
Les overskriften på kapittelet grundig. Hva handler kapitlet om?
Les stikkord i margen, hvis det finnes.
Finnes det bildetekster, mellomtitler eller tabeller?
Bruk disse for å få flere opplysninger om det som skal læres.

Før du leser
Se på overskriftene i tekstene du skal lese.
Tenk over hva som er hovedtema i det du skal lese.
Tenk gjennom hva du kan av dette fra før. Skriv ned stikkord.
Tenk gjennom om det er noe du ikke kan. Noter dette.

Les første avsnitt. Da vil du få en oversikt over det som skal læres.
Les siste avsnitt. Det oppsummerer ofte det du skal kunne.
Oppsummer alt du nå kan om temaet før du skumleser kapitlet.
Bruk markeringspenn for å markere nøkkelord, men ikke strek under for mye.
Les til slutt nøye det som er nytt.

Når disse rådene er fulgt, vil du være godt forberedt til å lære nytt stoff.
Mens du leser er det viktig å spørre:
Hva har jeg lest?
Har jeg forstått det jeg leste?

Hvis du ikke husker eller forstår det du har lest, kan du jo lese det på nytt.

Etter endt lesing
Det er lurt å oppsummere det nye du har lært. Noen gjør dette skriftlig.
Andre synes det hjelper å fortelle høyt til seg selv det de har lest.

Andre råd
Hvis det ikke er plass til å notere i boka, kan du skrive stikkord
på små lapper og lime dem inn der det er noe viktig å huske.
Lage notatark i en kladdebok eller på pc-en.
Notatarket kan være på to eller flere kolonner.
Andre liker å lage tankekart eller skjemaer over det de har lest.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive