Sykdom i barnehagen

barnehageassistentDu som arbeider i barnehage, eller ønsker å gjøre det, har sikkert erfart at barnehage og syke barn eller ansatte ofte nevnes samtidig. Har du noen tanker om hvordan en kan arbeide i barnehagen for å redusere sykdomsutbrudd? Flere styrere og ansatte har nok hatt dette spørsmålet på dagsorden: Hvordan redusere antall sykedager blant ansatte og ikke minst blant barna?
Men hjelper det noe?

Rådene fra Neståsen barnehage virker sikkert kjente nok. Hvorfor har de et mye mindre sykefravær der enn andre steder, når alle vet at det er lurt med god hygiene? «Vi vasker jo hendene her hos oss også,» kan vi si, «likevel er folk syke!»
Svaret ligger muligens i at en aldri kan slippe temaet, men må arbeide med det systematisk hver eneste dag.

Alle barna lærer at de må vaske hendene, hvorfor de må det, og når de må det. Alle barna blir fulgt opp av en voksen som ser til at dette blir gjort. Hver dag.
Alle barna og de voksne er også mye ute i frisk luft og deltar i mange fysiske aktiviteter som styrker musklene og holder kroppen i gang.

De ansatte i barnehagen har svært ofte dette temaet på dagsorden når de har møter i personalgruppa. Det blir aldri glemt.
• God håndhygiene
• God generell vaskehygiene
• Frisk luft
• Mye fysisk aktivitet
• Gode arbeidsteknikker (når du løfter barn, kler på osv)

Og et ekstra varsko: Være på jobb når man er frisk og hjemme når man er syk. Dette gjelder for barn og voksne.

(Teksten bygger til dels på erfaringer gjort av styrer Monika Mathiesen, Neståsen Bodø)

Til ettertanke
Det høres enkelt ut at om en har god håndvaskhygiene og gode vaskerutiner, går sykefraværet ned. Er det for enkelt, synes du?
Dersom du var foreldre med en presset jobbsituasjon, ville du sendt barnet ditt i barnehagen selv om det tydeligvis brygget på noe?
Dersom du som ansatt har en kraftig forkjølelse og vet at mange av dine kolleger er hjemme på grunn av sykdom, ville du da gå på jobb for å avlaste de få andre kollegene dine som var på jobben?

Hva betyr å redusere?
Hva betyr et varsko?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive