Bør vi redde biene?

Det er nå mye snakk om at det er svært lite insekter og i særdeleshet bier å se i naturen. Hva betyr det for naturen at det er få insekter? Snakk med noen om dette.I gamle dager brukte bonden naturgjødsel på jordene. Og gresset ble slått med ljå når det var modent. Senere ble det tørket på marka, på staur eller på hersjer.
COLOURBOX5827174 bikube
Det betydde at engene var fulle av blomster og at selv om enga var slått, kunne likevel insektene ha glede av å finne mat i blomstene som hang ute til tørk.

I dag dyrker vi jorda på en helt annen måte. Med moderne maskiner, kunstgjødsel og sprøytemidler blir avkastningen av jorda bedre, men de som lider under dette, er insektene. Det er ikke mange blomsterenger tilbake, det betyr at biene ikke finner nok mat. Storforbruk av sprøytemidler endrer insektenes livsvilkår.

For å redde humler og bier ble det i 2014 startet en kampanje som heter Summende hager. Du kan lese mer om Summende hager på Facebook.
Folk som er interesserte i å hjelpe bier til å overleve, har satt ut bikuber i parker og egne hager.

COLOURBOX25621524 bier og blomsterLegg spesielt merke til de orda som er uthevet i teksten over.

Lenke til oppgaver om bier

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive