Bier i enga

COLOURBOX14249747blomstbieKlikk og dra ordene som passer inn i setningen.

Del 1 av 3
I gamle dager brukte bonden
  på jordene.
  • kunstgjødsel
  • naturgjødsel
  • granbark

  Dette er en lenke til en tekst om bier.

  Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive