Bier i enga

COLOURBOX14249747blomstbieKlikk og dra ordene som passer inn i setningen.

Du klarte av

Dette er en lenke til en tekst om bier.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive