Bier – hva betyr…?

Er du usikker på betydningen av disse orda? Da kan du søke etter bilde av dem på internett. Skriv for eksempel hersje + bilde og blomstereng + bilde. Finn også forklaringer på ordene i en ordliste.
COLOURBOX4889587bieblomst
Naturgjødsel
Marka
Staur
Hersjer
Blomster(enger)
Avkastning
Livsvilkår

Dersom du trykker her, kan du lese en tekst om bier.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive