Enkelt eller dobbelt konsonant

Alle bokstaver som ikke er vokaler, kalles konsonanter.
Husker du vokalene?

Pugg vokalene én gang til – bare for å være sikker A E I O U Y Æ Ø Å

Reglene for rettskriving er ofte vanskelige å forstå. Det kreves mye kunnskap for å skjønne innholdet, men lær disse reglene utenat.

Etter lang trykksterk vokal skriver vi én konsonant: kysevvvvvfele

Etter kort trykksterk vokal skriver vi oftest to konsonanter: kysse felle

For å klare denne oppgaven må du overdrive mens du leser. Aller helst bør du lese høyt.

bakevvvvvvvvvvvvLa vokalen a bli riktig lang.
bakkevvvvvvvvvv Si ordet med en kort og hard a.

Dette må du gjøre i hver eneste setning.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive