Sett inn rett ord

Les og si ordene høyt slik du lærte i innledningen. Lytt og velg rett ord.

Du klarte av

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive