Sett inn en eller to konsonanter

Les hele setningen høyt og lytt til hvordan du uttaler ordet der du skal sette inn konsonanter.   

Du klarte av

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive