Sett inn t eller tt

Lytt til ordene og sett inn enkel eller dobbelt konsonant.

Du klarte av

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive