Sett inn s eller ss

Gror det mose på trærne i Moss? Hører du forskjellen på uttalen av ordet mose og ordet Moss?

Del 1 av 10
Vil du le
    e av bilen?
    • ss
    • s
    Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive