Sett inn f eller ff

Her har du anledning til å trene på enkel eller dobbel f. Som vanlig er det lurt å lytte til ordene om du er usikker på svaret. Les dem og hør etter.
Slå opp i ordbok eller spørre noen om betydningen av ord du ikke forstår.

Du klarte av

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive