Sett inn g eller g

Lytt til ordene og sett inn enkel eller dobbelt konsonant. Slå opp ord du ikke forstår.

Du klarte av
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive