Sett inn g eller g

Lytt til ordene og sett inn enkel eller dobbelt konsonant. Slå opp ord du ikke forstår.

Del 1 av 5
Du bør le
    e deg tidlig.
    • g
    • gg
    Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive