Sett inn k eller kk

Her har du anledning til å trene på enkel eller dobbel d. Som vanlig er det lurt å lytte til ordene om du er usikker på svaret. Les dem og hør etter.
Dersom du finner ord eller begreper du ikke forstår, må du slå opp i ordbok eller spørre noen om hva betydningen er.

Du klarte av
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive