Sykefravær er ingen privat sak

Forskning viser at sykefraværet i helsesektoren flere steder er svært høyt. «Ikke så rart», mener noen, «det er jo et trøste- og bære yrke! Vi kjenner mange som sliter med vonde rygger!»
Men hvorfor er det så stor forskjell på sykefraværet arbeidsplasser imellom? Noen ansatte finner arbeidet på for eksempel sykehjem mer fysisk og psykisk krevende enn andre ansatte. Forskerne har funnet ut at det er av stor betydning å ha en er bestemt og inkluderende leder.
Mennen er utbrent mindre

Dette kjennetegner en god leder
• får de ansatte til å forstå at de gjør er svært betydningsfull jobb
• arbeide for at alle trives
• gir oppgaver som de mestrer eller som de kan strekke seg etter
• sørger for at nytilsatte blir godt tatt imot og får en fadder i startfasen
• forventer at alle som er på jobben deltar på viktige møter
• holder personalmøter der temaet er holdningsarbeid
• er bevisst på at de sosiale møteplassene er viktige
• inviterer eksperter til temadager for faglig oppdatering
• sørger for at de ansatte får en personaldag minst en gang per år

Og dette gjør lederen når noen er syke
• følger opp den som sykemeldt på en inkluderende måte
• tilrettelegge arbeid som kan bidra til at å inkluder delvis sykemeldte
• kalle inn sykemeldte til arbeidsmiljømøte med fysioterapeut

Til ettertanke
Hva tenker du med en gang du leser denne overskriften?
Synes du lederen din er en dyktig leder? Kan du gi noen eksempler? Er det noen du savner hos egen leder? I så fall hva?

De ansatte må forresten også være flinke til å ta vare på kolleger.

NB! Det er viktig å minne om at den som er syk naturligvis ikke skal ha dårlig samvittighet fordi han eller hun må være borte fra arbeidet.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive