Solveig arbeider på et storkjøkken

Du arbeider i kjøkkenet på dette sykehuset, kan du fortelle meg litt om jobben din? Er det mye lesing, skriving og regning i løpet av dagen? Hvor mye av dette arbeidet foregår ved hjelp av pc og andre elektroniske hjelpemidler?

Rutiner for frammøte og fravær
Vaktskjemaet er i et elektronisk system og turnusen går over 10 uker. Skjemaet ligger på maskinen som de ansatte har tilgang til på kontoret (pauserommet) i selve kjøkkenet. Jeg skriver inn alle vakter i kalenderen på min egen mobil.

Når vi kommer om morgenen logger vi oss inn på datamaskinen. Dette er en fellesside slik at alle ser hvem som er til stede. Vi må altså kunne bruke data, lese skjemaet og krysset av, og i tillegg lese for å finne ut om det er noen fraværende. Fraværet har betydning for fordeling av arbeidsoppgaver.

I det elektroniske turnussystemet er det også rubrikk for å fylle ut egenmelding.
Første dagen du er fraværende, ringer du jobben. Deretter ringer jobben deg hver eneste morgen.
Kjøkkensjefen registrere fraværet i systemet til jeg kommer tilbake og sjekker at datoene for fravær stemmer før jeg godkjenner egenmeldingen.

Når vi lytter og snakker (muntlig)
Muntlige beskjeder fungerer ikke i et så stort kjøkken, så vi må bruke oppslag på egen tavler i tillegg til en white board.
Det er viktig at alle beskjeder vi får muntlig blir skrevet ned av den som mottar beskjeden.
De som kan lite norsk slipper å ta tlf.

Hva leser vi?
Vanlige skilt og symboler om rømningsveier og hygiene. Vi har og et oppslag som sier at vi ikke har lov til å bruke smykker når vi arbeider i kantina.
På døra til pauserommet står det: Kun for kjøkkenpersonalet- Ingen adgang!

Vi leser

  • Holdbarhetsdato
  • Bestillingslister fra sykeavdelingene
  • Informasjon om matretter
  • Informasjon om dietter
  • Menyer og oppskrifter
  • Instruksjon for behandling av mat
  • Lese instruksjoner for behandling av mat og maskiner

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzPå displayet på oppvaskemaskinen – Error 07 betyr…….

 • Fremgangsmåte for rengjøring av maskiner
 • Arbeidsbeskrivelser
 • Arbeidskontrakter
 • Oppslag om hygiene
 • Oppslag om brannskader
 • Oppslag og skilt om avfallssortering
 • Vi skriver
  Postitlapper
  når vi for eksempel vil bytte vakt med noen.
  når vi har fått telefon fra avdeling om endringer av kost, om ny pasient
  Beskjeden kan se slik ut: En ny mage-tarmkost og navnet på pasienten

  Skjemaer

 • For utført renhold
 • For temperaturoversikter
 • For nedfrysning av mat
 • For å kvittere ut varer – plukkliste. Setter minus når varen mangler.
 • Vi har et skjema der vi setter inn når vi ønsker å ha ferie. Da skriver vi bare fornavnet.Vi regner
  Vi har fire faste menyer som rullerer. Vi kan dem ganske godt, men må likevel justere mengden på mat mot det de ulike avdelingen bestiller. På noen av menyene er det skrevet opp hvor store mengder som skal til dersom vi lager mat til 30 eller 70 personer til lunsj.

Vi bruker digitale hjelpemidler
Jeg bruker ikke kalkulator, men regner i hodet. Noen bruker det.

 • Vi bruker det store turnusregistreringssystemet.
 • Vi finner alle oppskrifter i en mappe som heter Klara på pc’en
 • Vi må lese på displayer, og tolke og trykke på knapper for å styre maskinene.
 • Vi bruker også kopimaskinen en del.Rutiner for avvik
  Et avvik kan for eksempel være at isolasjonen på en ledning til en maskin er ødelagt. Maskiner at for eksempel isolasjonen på en ledning er brudd.
  Det kan være at termostaten på kjøleskapet er ødelagt, eller at det har løsnet fliser fra gulv eller vegger.

Eksempel på andre avvik kan være at det mangler varer som er bestilt.
Kvalitet på mottatt vare må også sjekkes som datostempling.
Dersom det er brudd på emballasjen, skal varen returneres. Varer med brudd på emballasje er det ikke lov å bruke.
Det kan også være vi må reklamere på muggen mat eller andre forhold som gir dårlig kvalitet på maten.

Alle slike avvik blir tatt over telefon. Hos oss har vi en lagersjef som tar seg av kontakten med leverandørene.
Før en ringer må en gjøre en avveining i forhold til den tiden det tar å sitte i kø og vente på å komme gjennom sett i forhold til prisen på det ødelagte.
Dersom det gjelder et parti pinnekjøtt til flere tusen kroner, venter en, men er det en vare til 20 – 30 kroner, dropper man det.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive