Om nettsiden barnehagefakta.no

 

På denne siden vil du finne faktainformasjon om norske barnehager.
Dette er informasjon som i første rekke er rettet mot foreldre som vil vite mer om forskjellige barnehager før de søker barnehageplass.

Nøkkeltall
På nettsiden til barnehagefakta.no finner du navnet på barnehager og kontaktinformasjon.
I oversikten får du informasjon om hvor mange barn det er per ansatt i den aktuelle barnehagen,
Videre kan du finne opplysninger om hvor mange av de ansatte som har pedagogisk utdanning.
Du får også vite hvor stort Leke- og oppholdsareal det er per barn.
På nettsiden barnehagefakta.no kan du for eksempel sammenlikne ulike barnehager i kommunen.

Refleksjon
Hvorfor er det nyttig med en nettside som barnehagefakta.no?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive