Jeg fikk endelig lov til å gå på skole, sier Mohamed

<strong class=”text”>En kort historie om Mohamed som endelig fikk gå på skole</strong>.
Jeg traff en dag Mohamed i en liten by på Østlandet. Han ville fortelle meg om det nye livet sitt.

Mohamed sier at i Mogadishu var han ute og passet dyrene sammen med familien fra han kunne gå. «Jeg fikk aldri gått på noen skole, sier han, vi hadde ikke råd til det.»
«Da jeg kom til Norge, måtte jeg begynne med å lære bokstavene i alfabetet. Familien min trives godt her. Kona går på skole og barna i barnehagen.»

Nå har Mohamed lært seg norsk på to år. Han har en praksisplass gjennom et Nav-program der han lærer å sette sammen rørkoblinger, sjekke og pakke dem.
Mohamed håper at det han lærer av praktisk arbeid og norsk gjennom Nav-programmet skal gjøre ham i bedre stand til å få en jobb i en fabrikk eller i en butikk.

Til refleksjon
Kjenner du noen med samme bakgrunn som Mohamed? Hvordan klarer han eller hun seg i Norge?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive