Victor på handel

Ord og begreper
Var det noe du ikke forsto i teksten Victor på handel ?
Sjekk om du kan svare rett på disse øvelsene.

Smorbrod

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive