Veiledning – åpenhet for enhver pris?

Young black man and senior
I dag har det nærmest blitt mote at vi skal være så åpne som mulig i alle sammenhenger. Flere offentlige personer har for eksempel fortalt om perioder med psykiske vansker.

Når vi ber profesjonelle om råd og veiledning, skal vi da fortelle om hele livet vårt?

Du søker råd
Dersom du trenger hjelp til å komme videre i livet vil det være avgjørende at du klarer å være åpen om det som er vanskelig. Men det betyr ikke at du skal fortelle om absolutt alt som har vært vanskelig gjennom livet. Du skal bare fortelle det du mener er det viktigste veilederen bør vite for å kunne gi deg best mulige råd.

Du har kanskje en oppfatning av hva det er som gjør at du for eksempel ikke har klart å finne en jobb som du trives i og som er meningsfull for deg. Når du har fortalt dette, er det også vesentlig at saksbehandleren eller veilederen din kan være like åpen.

Hva svarer veilederen?
Dersom veilederen din sier at jeg tror ikke dette vil være et arbeid som egner seg for deg, hva tenker du da? Du blir kanskje lei deg og vil gå ut fra rommet. Kanskje er det rådet du får noe du innerst inne har visst hele livet. Kanskje er dette et råd som du mener er helt feil. Og dersom du fortsatt klarer å være åpen, kan du for eksempel si noe sånn som at du blir lei deg når du hører dette. Og du sier videre at at du gjerne vil vite hvorfor veilederen mener det hun sier.

Å svare helt konkret på spørsmålet fra deg, kan være vanskelig for veileder. Vi er enige i at åpenhet er viktig, men vil svaret fra veileder såre deg mer enn du tåler? Det er mange måter å gi tilbakemeldinger på.

Er åpenhet bare av det gode? Kan vi sette likhetstegn mellom åpenhet og ærlighet?

Til ettertanke
Svarene under er åpne svar til en som har spurt om hvorfor han ikke passer til det arbeidet han drømmer om. Hva tenker du om disse svarene? Hvilken type svar ville du ønsket å få?

  • Du må lære deg å snakke som folk.
  • Du må kunne mye mer regning for å klare jobben i butikk.
  • Nå har du gått på videregående skole i flere år uten å klare kravene, hvordan kan du tro at du kan passe til den jobben?
  • Jeg forstår at du er interessert i å arbeide med unge mennesker. For å bli psykolog kreves det mange års studier. Siden du nå er godt voksen og må ta opp igjen flere fag fra videregående, kan det hende at du i første omgang kunne ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Vi kan skaffe deg en plass som hospitant i en fritidsklubb for ungdom og i en skolefritidsordning. Da kan du prøve ut om du synes dette er noe for deg.
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive