Flere begreper til diskusjon

Her finner du flere uttrykk. Har du noen å diskutere dem med? Dersom ikke, prøv å slå opp på internett.

Hva betyr at en vare har aldersbegrensning? Hvilke varer kan det gjelde?
Hva betyr et varesortiment?
Hva mener du kan bidra til at kunden får en god handleopplevelse?

Hva betyr dette merket?

 
okologiskLogo1

 

 

 

Her finner du noen forslag til svar

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive