Møteulykker – yrkessjåførenes verste skrekk

Les teksten Erling har skrevet om møteulykker. Går det an å forberede seg på en slik hendelse? Hvorfor er Erling mer redd for møteulykker når han kjører på lange, rette strekninger?

Som langtransportsjåfør vet jeg at møteulykker også kan skje meg. Jeg har lært at vi sjåfører må være på vakt når det er lange, rette strekninger. Da kjører personbilene også fortere enn ellers. Jeg har også lært at en skal være på vakt når bilen som kommer imot ikke har passasjerer.

Jeg har egentlig aldri helt slappet av når jeg har kjørt. Og så en dag skjedde det meg også. Jeg satt og kjørte langs en rett vegstrekning. Det var sent på ettermiddagen. Været var fint. Vegene var tørre.

Jeg så at sjåføren vrengte bilen over i min vegbane. Jeg tråkket på bremsen det jeg kunne. Jeg svingte til siden så langt jeg klarte. Men bilen ble smadret mot grillen på bilen min. Sjåføren døde med en gang. Jeg ble kjørt til sykehuset med brukne ribben og noen ytre skader.

Det var vanskelig å begynne å kjøre igjen. Det er ikke bare de fysiske skadene som må leges. Vi sjåfører trenger også hjelp til å bearbeide sjokket, skyldfølelsen og skammen vi føler. Hva kunne jeg som sjåfør ha gjort annerledes?

Til ettertanke
Kunne sjåføren forhindret denne ulykken? Det kan være flere forklaringer til møteulykker på rette strekninger. Noen av dem er kamuflerte selvmord. Hvert år er det flere enn 6 møteulykker som kan skyldes selvmord, viser etterforskningen.

Hvilke andre årsaker kan være grunner til møteulykker på rette vegstrekninger?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive