Gruppere ord

Her kan du øve på å kategorisere* ord.
Lag en tegning som den du ser her på siden og skriv inn ord som hører til samme gruppe.

* Å kategorisere, betyr å ordne det som hører sammen i grupper.

Vi tegnet fire bokse og satt merkelapper på dem. Navnene passer til de ordene vi her ønsker å kategorisere. Været, familie, mat og transport.

 

regn – hamburger – sludd – saft – niese – tog – tortilla – datter – storm – sykkel – oldefar – spark – hagl – rosinbolle – torden -nevø

 
Videre arbeid
Det er fint om du senere lager en liknende oversikt over andre ord du vil kategorisere.
Dersom du arbeider i en kantine, kan du kategorisere ord du øver på som for eksempel tørrmat, hermetikk, brødvarer og liknende.
Dersom du arbeider som renholder, kan du for eksempel kategorisere forskjellige rengjøringsmidler, navn på kluter og ord som har med selve renholdet å gjøre.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive