Sammensatte ord 1

I denne oppgaven skal du lage nye ord ved å sette sammen enkeltord i så mange varianter som mulig.
Om du trenger det, kan du sette inn en e eller en s mellom orda.

Sett sammen disse orda til så mange sammensatte ord som mulig.

mester * buss * bil * stasjon * tog * brann *

Kanskje kan du finne flere?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive