Sammensatte ord

Sammensatte ord brukes mye mer i norsk enn i engelsk. Det norske språket er under stor påvirkning av engelsk.

Når vi skriver sofabord i ett ord, vil noen elektroniske ordlister gi oss beskjed om at dette er feil. Feilen vises ofte ved røde streker under ordet.
Dersom vi ikke skriver så mye til daglig, blir vi usikre på hva som er rett. “Når vi får rød strek, er det nok best å dele opp ordet”, tenker mange. Men å skrive norsk betyr å skrive mange, mange sammesatte ord.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive