Helsearbeidere har mange utfordringer

På de fleste sykehjem er det en liten andel sykepleiere. De fleste er helsefagarbeidere, men det vil også være mange ufaglærte. Mange steder sliter de ansatte med underbemanning. Og ofte har de pasienter som kanskje burde vært innlagt på sykehus. Pasientene i sykehjem er sykere nå enn før, og lider oftere av flere diagnoser.

I et sykehjem er det kanskje ikke så mange som daglig trenger å utføre oppgaver av mer sykepleiefaglige karakter. Dermed blir en usikker når situasjoner oppstår der en må mestre dette.

En stor undersøkelse blant ansatte i sykehjem viser at mange trenger mer trening i å utføre visse sykepleiefaglige oppgaver som for eksempel å kunne fremgangsmåter for å sette inn utstyr til å tømme urinblæren, ta blodprøver, sette sprøyter, og overvåke smertepumper.

Alle de ansatte har ansvar for å ha en oppfatning av den enkelte beboers helse. Derfor kan det være lurt å ha rutiner på vurdering av den enkelte beboers helsetilstand. I en travel hverdag kan kanskje en viktig observasjon gjort av den ansatte ikke bli kommunisert og dermed oversett.

 • Hvordan kan en rydde plass i hverdagen til å holde beredskapen oppe?
 • Hvordan kan en trene på det vi her kan kalle oppgaver av sykepleiefaglig art?

 • Og hvordan øke kompetansen i å vurdere den enkeltes helsetilstand?

  Kan en for eksempel lage et tenkt case per uke som henger på oppslagstavla, og som de ansatte kan kikke på, drøfte og snakke om når de er på vaktrommet?
  Kan ett case være å vurdere tilstanden til en generelt svekket fru Antonsen på 90 år? Eller skal man rett og slett diskutere mer nøye en og en av de pasientene som er innlagt. Denne uken er det Hermansen, i neste uke er det fru Lie.

  Til ettertanke
  Hva mener du? Diskuter med en kollega om hvordan dere har det på din arbeidsplass og hvilke rutiner som kunne vært bedre slik at de ansatte føler seg tryggere og pasientene blir best mulig ivaretatt.

   

 • Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive