Seniorlandsbyer

Vet du hva en seniorlandsby eller seniorby er? Her kan du lese mer om dette. Kunne du tenke deg å bo i en seniorby?
Ideen om en seniorby kommer fra Holland der det er en liten landsby hvor det bor personer med demens. Byen er utformet slik at beboerne i størst mulig grad kan leve slik de gjorde før de ble syke. Beboerne bor i små enheter og har de fleste tjenester tilgjengelig som er naturlig i en hvilken som helst landsby. Det kan være tjenester som lege, frisør, fysioterapeut, teater og restaurant.
Når beboerne føler at de kan være med å bestemme dagen og velge tjenester som passer dem, vil dette føre til en bedre livskvalitet og derav bedre helse. Det sier seg selv at de sykeste ikke kan bo slik, men må være i mer skjermete omgivelser.

Hvordan kan en organisere en seniorby i et sykehjem?
I første rekke vil en seniorby bety å ha flere åpne dører og å tilby flere aktiviteter. De friskeste pasientene vil kunne delta i matlagingen om de er interesserte i det. Det vil eller bør finnes møteplasser som er mer tilpasset et virkelig liv enn den felles- og institusjonspregede dagligstua. For eksempel kan en møtes på sykehjemmets pub.

Hvilke utfordringer kan en møte når en har en seniorby i sykehjemmet?
Kanskje krever det flere ansatte siden det er flere åpne dører og soner, som den tidligere nevnte puben. Hvor er pasientene? Selv om en tenker mer åpenhet, er det jo sykehjemmets ansvar til enhver tid å vite hvor beboerne befinner seg. Nye rutiner og mer åpne dører vil kreve mer samarbeid og et fleksibelt personale som har gode kommunikative evner slik at utfordringene kan løses fortløpende.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive