Ord med bokstaver vi ikke hører

Rettskriving er ikke alltid like enkelt. Mange ord skal skrives annerledes enn de høres ut. I denne oppgaven er det ord som skal ha en d der en hørere to n, to t eller to l. Eller kanskje høres ikke en d eller t i det hele tatt der de skal med. dessuten er det noen ord som skal ha g i seg som vi heller ikke hørere når vi sier ordet.

Når vi bøyer substantiv i intetkjønn, altså navnord som bøyes med et foran, skal det være t i bestemt form entall. Var det vanskelig å forstå? Her er et par eksempler:
Et hull – hullet – flere hull – alle hullene. Eller: Et lys – lyset – flere lys – alle lysene.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive