C-E

Ord/begrep Forklaring Eksempel
Diagnose Bestemmelse av sykdom, skade, annen tilstand eller helseproblem, ut fra symptomer/ kjennetegn. Legen stiller diagnosen etter å ha gjort nødvendige undersøkelser.
Legen stilte feil diagnose.
Dråpesmitte Smittestoff som kommer med luften som pustes ut, ved hosting, nysing eller snakking. Luftveisinfeksjoner smitter ved dråpesmitte.
EEG EEG gir et grafisk bilde av elektriske impulser i eller fra hjernen. Pasienten har epilepsi og må ta EEG for å måle aktiviteten i hjernen.
EKG EKG gir et grafisk bilde av elektriske impulser i eller fra hjertet. Pasienten har hjerteinfarkt og må ta EEG for å se på hjerterytmen.
Ekspirasjon Utånding, utpust
Emfysem Ved emfysem er veggene i lungeblærene delvis ødelagte. Da kommer det ikke nok oksygen inn i blodet. Den vanligste årsaken til emfysem er røyking.

Tilbake til oversikt over ordliste for helsearbeidere

Dette er en lenke til oppgaver der du kan trene mer på disse orda.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive