F-G

Ord/begrep Forklaring Eksempel
Forebygging Tiltak der formålet er å hindre eller begrense skade, sykdom eller problemer. Et sunt kosthold kan forebygge hjertesvikt.
Frekvens Det antall ganger en hendelse gjentar seg i løpet av et bestemt tidsrom. Vi kan måle hjertefrekvensen ved antall slag per minutt.
Friksjon Motstand når to flater blir gnidd mot hverandre. En svært glatt overflate, som for eksempel is, gir lav friksjon, mens gummi har høy friksjon.
Funksjonshemming Funksjonsnedsettelse eller handikap. Nedsatt arbeids- eller funksjonsevne på grunn av psykiske, fysiske eller sosiale årsaker, f.eks. ved skader eller sykdommer. Ida har diabetes og har derfor måttet amputere en fot. Dette gjør at hun har en funksjonshemming og må sitte i rullestol.

Tilbake til oversikt over ordliste for helsearbeidere

Dette er en lenke til oppgaver der du kan trene mer på disse orda.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive