H-I

Ord/begrep Forklaring Eksempel
Immunitet Motstandsdyktighet mot spesielle sykdommer. Det er biologiske beskyttelsesmekanismer for å unnvike infeksjoner og sykdommer. Kopper var en meget farlig sykdom med flere hundre tusen dødsfall hvert år. Pasienter som hadde overlevd ett koppeangrep, ble ikke syke flere ganger. De var immune.
Infeksjon Sykdom som vanligvis fremkalles av virus eller bakterier. Virusinfeksjoner kan være meslinger, herpes eller hiv.
Bakterier kan forårsake kroniske infeksjoner blant annet hos personer med diabetes og de med redusert immunforsvar.
Han fikk infeksjon i såret, fordi han ikke hadde renset det.
Inspirasjon Innånding, puste inn Det surkler i lungene til pasienten ved inspirasjon.
Invalid/ invalidiserende Sykdom eller skade, som gir tapt funksjonsevne, varig/ permanent. Det handler om en persons samlede ressurser til å utføre ulike gjøremål. Han ble bli invalid etter en bilulykke.
Muskel- og skjelettsykdommer kan være invalidiserende.
Isolasjon/ isolat Å stenge av for kontakt med andre. Pasienten har en smittsom sykdom. For å hindre at han smitter andre, blir han lagt på et eget rom – i isolasjon/ på isolat.

Hvis pasienten har nedsatt immunforsvar kan han legges på isolat/ i isolasjon for ikke å bli smittet av andre sykdommer.

Tilbake til oversikt over ordliste for helsearbeidere

Dette er en lenke til oppgaver der du kan trene mer på disse orda.

 

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive