J-K

Ord/begrep Forklaring Eksempel
Komplikasjoner Vanskelighet eller problem samtidig med en sykdom eller skade. Det kan bli komplikasjoner under en operasjon, slik som at pasienten mister mye blod.
Kronisk sykdom En kronisk sykdom er en sykdom som utvikles langsomt, og er langvarig eller kommer stadig tilbake. Det motsatte av kronisk sykdom er akutt sykdom. Diabetes er et eksempel på en kronisk sykdom.

Tilbake til oversikt over ordliste for helsearbeidere

Dette er en lenke til oppgaver der du kan trene mer på disse orda.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive