L-M

Ord/begrep Forklaring Eksempel
Luftveier Veien lufta går igjennom, til og fra lungene. Man må passe på at en bevisstløs person har frie luftveier, slik at han får puste fritt.
Medikamentell behandling Å behandle en sykdom ved hjelp av medikamenter (medisiner). Ola må ha medikamentell behandling for å ikke få høyt blodtrykk.

Tilbake til oversikt over ordliste for helsearbeidere

Dette er en lenke til oppgaver der du kan trene mer på disse orda.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive