P-R

Ord/begrep Forklaring Eksempel
Primærsykdom Den opprinnelige sykdommen, som ikke er knyttet til en tidligere tilstand. Forkjølelse kan være en primærsykdom.
Prognose En ventet utvikling av en sykdoms forløp, antagelse om fremtidig utvikling. En forutsigelse om hvordan man antar at en sykdom vil forløpe seg. Pasienter med hjerteinfarkt har en bedre prognose for å overleve nå enn tidligere.
Ved tidlig behandling av alvorlige sykdommer er prognosen høyere for å overleve.
Regelmessig Jevnlig, presist, f.eks. flere ganger om dagen, daglig, hver uke. Silje må ha medisiner regelmessig, til faste tider både morgen og kveld.
Respirasjon Åndedrett, pust Pasienten puster tungt, og har svak respirasjon.
Risikofaktor En egenskap som øker sannsynligheten for å utvikle en sykdom. Røyking kan være en risikofaktor for å få lungebetennelse.
Røntgen Røntgen er en enkel måte å undersøke lunger og skjelett på. Det kan vise endringer som brudd og væskeansamlinger i kroppen. Pasienten har KOLS, og måtte ta røntgen av lungene.

Tilbake til oversikt over ordliste for helsearbeidere

Dette er en lenke til oppgaver der du kan trene mer på disse orda.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive