S-T

Slimlosende16022737jpg

Ord/begrep Forklaring Eksempel
Sekundærsykdom En sykdom som oppstår som følge av en annen sykdom. Lungebetennelse kan være sekundærsykdom av forkjølelse.
Senkomplikasjoner Det er vanskeligheter i etterkant av en sykdom eller skade. Dersom du har diabetes kan du utvikle senkomplikasjoner som dårlig syn og i verste fall kan du bli helt blind.
Slimløsende Slimløsende medisin kan løse opp slim i luftveiene. Seigt slim i luftveiene ved for eksempel en forkjølelse, kan være plagsomt og vanskelig å hoste opp.
Tore var forkjølet og trengte hostesaft med slimløsende effekt.
Symptomer Sykdomstegn, tegn på sykdom. Hoste kan være et symptom på lungebetennelse.

Tilbake til oversikt over ordliste for helsearbeidere

Dette er en lenke til oppgaver der du kan trene mer på disse orda.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive