N-O

Ord/begrep Forklaring Eksempel
Narkose Det er en form for bedøvelse hvor pasienten sover. Pasienten ble lagt i narkose når han skulle operere blindtarmen.
Obduksjon Det er et inngrep i kroppen til en død person for å finne dødsårsaken. De var usikre på hvorfor pasienten døde, så legene måtte foreta en obduksjon for å finne dødsårsaken.

Tilbake til oversikt over ordliste for helsearbeidere

Dette er en lenke til oppgaver der du kan trene mer på disse orda.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive