Her finner du noen råd som kan hjelpe deg videre!

Hva kan vi gjøre for å få færre skrivefeil? Det fins råd.

Gode råd – som du finner under Motivasjon – her kan du få flere råd om skriving og lesing.
Under Oppgaver finnes mange muligheter for å trene på enkeltord og på å skrive setninger.

Hva kan vi gjøre?

Vi må først og fremst utnytte de løsningene som fins i de elektroniske hjelpemidlene.

Lese inn det som skal skrives på mobilen
Sliter du veldig mye med skrivingen, kan det kanskje være en ide å diktere det du skal skrive. Noen smarttelefoner og nettbrett vil gjerne skrive for deg. Kanskje må du øve deg litt før det blir bra, men det er en god hjelp. Når du sier punktum, spørsmålstegn eller komma, skriver programmet disse tegna også.

Stavefeil
Dersom du staver det samme ordet feil gang på gang, går det an å legge inn riktig stavemåte i autokorrektur. Bruksanvisning lenger ned.

Orddelingsfeil
Det viser seg at det blir mer og mer vanlig at sammensatte ord særskrives som det heter, altså at de skrives hver for seg. For eksempel skrives spisebordet ofte slik: spise bordet.
Noen ganger vil den automatiske stavekontrollen på pc-en markerer norske sammensatte ord feil. Det norske språket er under stor påvirkning fra engelsk. I engelsk skrives slike ord i to eller flere deler.

Dersom jeg er helt sikker på at ordet er rett skrevet selv om jeg får feil, kan jeg legge det inn i min ordliste ved å trykke på høyre musknapp.

Dessverre er det mange som synes det er ganske forstyrrende at vanlige sammensatte ord blir skrevet hver for seg. Kanskje må vi stoppe opp og lese en gang til, hva står det her?
På en del emballasje finner vi tunfisk biter i vann eller at sukker biter. Hva med Vi har lamme lår i fryseren?
Synes du det er greit at noen skriver disse orda slik?

På en internettside som heter Astronomer mot orddeling kan vi finne mange eksempler på orddelingsfeil og på språkblomster som vi kaller det. Her kan vi få oss en god latter.

Grammatiske feil
Språkblomster betyr setninger som er skrevet feil eller i alle fall litt upresist. Dette kan være enten fordi noe er feilstavet eller fordi setningene er bygget opp feil. Litt galgenhumor kan vi unne oss selv om vi kanskje sliter med å stave rett.

Har du lyst til å spise middag med meg? Ja, kjempehjerne.
Det ble funnet flytevester og vrakrester sammen med flyet som ikke var blåst opp.

Komma
En feilplassering av komma kan gi fatale utslag. Du er veldig redd for at vennen din skal ta fra deg kjæresten og du sender en melding.
Kyss ham ikke, vent til jeg kommer! eller Kyss ham, ikke vent til jeg kommer!
Hvilke av de to setningene ville du da ha sendt?

Bruksanvisning for autokorrektur
Under FIL i Word finnes i venstre marg nederst en lenke som heter Alternativer. Trykker vi på den, kommer vi til et nivå der det øverst står Generelt.
Den andre lenken under Generelt i venstre marg heter Korrektur.
Les til høyre for ordet Korrektur og finn Alternativer for autokorrektur. Trykk på denne.
Her kan du selv eller noen som kanskje staver bedre enn deg legge inn de ordene du skriver feil og legge inn at når dette skjer, da skal det feilskrevne ordet byttes ut med det som er riktig skrevet.
Erstatt drefo med derfor – erstatt betry med betyr osv trykk ok til slutt.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive