Gamle ord og uttrykk

Det ligger i språkets natur som i all annen natur, at noe ord dør og noe nytt kommer til. Vi vet også at enkelte språk dør ut. Det skal vi ikke snakke om nå.

COLOURBOX6496056vassaak liten

Mange gamle ord blir borte og nye kommer til. Særlig vil ord som er knyttet til redskaper vi ikke lenger bruker. Det er gode eksempler på ord som dør ut. Ord som for eksempel er knyttet til moderne teknologi, kommer i stedet.

De fleste visste tidligere hva en selepinne var. Det visste de så lenge hest var det vanligste fremkomstmiddelet. Og hesten var deres beste venn og hjelpearbeider. Men så kom traktorene og bilene.

En selepinne er en del av det seletøyet hesten har på seg. Bare de som er i et hestemiljø i dag, vil vite det.

Ordet tvare, i noen dialekter uttalt turru, var tidligere et velkjent ord. Det er et røreredskap i tre som er laget av en ei grein med mange kvister i enden. Kvistene former en slags visp.
turru 10 Bare i spesielle miljøer brukes disse orda nå,
mens de før ble eid av alle.

“Til ettertanke”
Tenk om du kunne bruke en tidsmaskin og havnet to hundre år tilbake i tid. Ville du forstått hva folk snakket om når de nevnte:

1 mangletre

2 åk

3 trau

Du finner noen oppgaver til dette temaet her.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive