Personlig hygiene

Under tekster (her), finner du regler for god hygiene når du skal lage mat. Dersom du arbeider på et sykehuskjøkken er det spesielt viktig at du har god hygiene. Mange pasienter er svært syke og har liten motstandskraft mot bakterier.
female chef cuts an lilac onion with a kitchen knife
Ordforståelse
For å få forstå norsk godt, er det fint å kunne flere ord som kan bety det samme, eller nesten det samme. I denne teksten har vi for eksempel brukt tre ulike ord for klærne du bruker i kantina. arbeidsantrekk, arbeidsklær, arbeidstøy. Det fins mange flere.

  • Kan du nevne andre ord som betyr arbeidstøy?
  • Hva betyr ordet hygiene?
  • Hva menes med å søle på klærne? Du finner svaret ved å lese her,
  • Hva betyr å ha nedsatt motstandskraft?

Rutiner

  • Når skal du bruke engangsforkle?
  • Hvorfor må du skifte klær om det blir flekker på forklærne?
  • Hvorfor må du bruke plasthansker når du har et plaster over såret?
  • wound with blood on finger over white

©PHOTOPQRGrammatikk

  • Kan du bøye substantivene negl, kjøkken og klær? Hva er spesielt med ordet klær? Kan du si en klær?
  • Kan du bøye verbene koke, kokke og forstå?

Tenk over eller snakk med andre om dette

Hvorfor er det vanskelig å holde pc, tastatur og mus så rent som selve kjøkkenutstyret?

 • Hvorfor er det ikke tillatt med mobiltelefon på kjøkkenet? Finner du minst to grunner til det.
 • Hva er galt med å bruker ringer og falske negler når du arbeider på et storkjøkken?
 • Det er påbudt å bruke kokkehatt eller hette. Hvorfor?
 • Har du lagt merke til hvordan mange folk setter på seg hettene? Hva har du sett? Er det noen vits i å ha på seg hette da?
 • Når du har lest teksten om personlig hygiene, vil du si at du oppfyller kravene til god hygiene?
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive