Er du en av framtidens kjøpmenn?

Gjennom fag i videregående skole kan du lære mye om for eksempel salg- og servicearbeid. Men visste du at de store matvarekjedene tilbyr det de kaller butikkskole for de ansatte?
Trenger du som arbeider i butikk å gå på butikkskole?

Lederne i de store matvarekjedene sier at de ønsker at ansatte skal få faglig påfyll.
Det er lønnsomt for butikkene at medarbeiderne har gode kunnskaper.
Det er viktig i konkurranse med andre matvarebutikkene å ha dyktige medarbeidere.

Ledelsen i en kjede sier at de henter inn de ansatte som er mest talentfulle til kurs. Denne matvarekjeden sier at dersom deltakerne gjennomgår hele opplæringen og består eksamen, kan de regne med å ha sin egen butikk innen tre år. En annen matvarekjede tilbyr lærlingeplass. Ved å være lærling hos dem kan du få fagbrev som for eksempel butikkslakter eller sjømathandler.

meat and delicacies in in small butcher shop in France

Gjennom utdanningen tar deltakerne på butikkskolene med seg teorier fra kursene til butikken og erfaringene fra butikken tilbake til kurslokalet. Gjennom å omsette teorien i praktisk arbeid vet vi at deltakerne har forstått den.

Så vil naturligvis varekunnskap være et viktig tema. Ingen ting er mer irriterende for kunden enn at de ikke får svar når de spør om varefakta.

Kunnskap om lagerbeholdning og omsetning er viktig for å drive butikkene mest mulig økonomisk. Ikke ha for store lager, men nok til å dekke etterspørsel.

Dersom du skal drive butikken selv etter hvert, trenger du å lære om ledelse.

Og selv om du ikke skal lede, men være butikkmedarbeider, trenger du generell menneskekunnskap. Det er mange temaer som inngår i det vi kan kalle praktisk butikkdrift.
Her kan vi nevne det å lage en vellykket kampanje.

Til ettertanke
Hva tenker du kan være temaer som inngår i en praktisk butikkdrift? Diskuter med andre.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive