Sjåfører og kundebehandling

Hvordan er det å være bussjåfør i dag? Og hva mener passasjerene om det å være kunder? Svarene vil være sammensatte. Det kommer nok an på hvem som spør.
Passengers Arguing With Bus Driver

Se på bildet. Hva tenker du skjer her? Kan det være flere årsaker til at situasjonen på bildet har oppstått?

    • Kan du snakke om denne situasjonen med en kollega? Skriv ned ulike forslag.
    • Er dere flere, kan dere skrive noen setninger (replikker) og dele ut roller.
    • Dere gjennomfører en eller flere rollespill. Kanskje noen skal ende i en god avslutning for begge parter?
    • Men hva om dere ikke kommer til enighet? Diskuter hvordan dere kan gå videre med saken.
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive